Vizualizace interiéru

Zde byla vytvořena vizualizace interiéru k exteriéru domu. Požadavek byl jenom půdorysné pohledy bez detailních pohledů.