Přístavba garáže ke stávajícímu domu

Zde byl vytvořen 3d model garáže, který se vložil do skutečné fotografie. Pomocí retuší a korekcí jsme dosáhli konečné podoby v souladu se současným stavem a vzhledem domu.