Vizualizace administrativní budovy firmy Valsabbia

Zde byla ve spolupráci s projektantem (Ing. Točík P.) navržena vizualizace rekonstrukce administrativní budovy. Celková obnova budovy s návrhem fasády včetně vstupní recepce s pochozí střechou.

 

Skutečný stav před vizualizací