Vizualizace koncertního sálu

Vizualizace byla vytvořena ze studie (ing. Točík) dle průběžné dohody o materiálech a barvách. Tato studie se předkládá k dalšímu rozhodování o realizaci stavby.