Vizualizace rekonstrukce rodinného domu

Dle projektové dokumentace byl modelován nově navržený stav rekonstrukce. Poté se pracovalo s několika variantami barevných a materiálových návrhů. Po odsouhlasení jsme zpracovali a zasadili vizualizaci do skutečného stavu v ulici. Vizualizace byla vytvořena pro potřeby stavebního úřadu.

Vizualizace návrhu fasády a kompletní přestavby na rodinném domě - rekonstrukce
Vizualizace návrhu fasády a kompletní přestavby na rodinném domě - rekonstrukce
Vizualizace návrhu fasády a kompletní přestavby na rodinném domě - rekonstrukce
Vizualizace návrhu fasády a kompletní přestavby na rodinném domě - rekonstrukce
Skutečný stav
Skutečný stav

Projekt: Ing. Procházková P.