Vizualizace rodinného domu

Vizualizace zpracována na základě architektonické studie.

Projekt: Ing. Arch. Hajduch J.