Vizualizace rodinného domu v CHKO

Zde byla vytvořena vizualizace ze studie pro potřeby řízení s CHKO. Cílem vizualizace bylo dosáhnout zasazení domu do zahrady, která je hojně osázena zelení tak, aby nenarušoval vzhled ostatní zástavby. Proto je v přední části navržen přístřešek na auta a kola se sedlovou střechou (charekter původní zástavby) a v zahradě navržen jednopodlažní bungalov, který z uliční části téměř nebude vidět, což byl cíl vizualizace.